Xtra care created by smart solutions

Een duurzaamheidsstrategie vanaf onze start

CO2-bewust ondernemen

Als NextivityFiber voeren wij vanaf onze oprichting in 2020 een duurzaamheidsstrategie door in onze bedrijfsvoering, in onze activiteiten en in onze afspraken met partners. Wij staan voor CO2-bewust ondernemen en streven ernaar om uiteindelijk CO2-neutraal te ondernemen. Omdat we oog voor onze omgeving hebben en ook altijd zullen houden.

Creating sustainable opportunities

Niet voor niets is onze missie ‘Creating sustainable opportunities’. Voor de mensen om ons heen en voor onze planeet. Wij geloven in het creëren van mogelijkheden en kansen om het leven op aarde aangenamer en beter te maken. Dat is waarvoor wij actief zijn. Om ons werk als full service asset optimiser ten uitvoer te brengen. Via het transformeren van bestaande telecomnetwerken. Wij zetten onze kennis, ervaring en innovatiekracht mede in voor de wereld om ons heen. Vanuit de overtuiging om daarmee bij te dragen aan een beter milieu.

CO2-bewust

Ons doel is ondernemen met een zo laag mogelijke belasting van het milieu. Met dat doel voor ogen innoveren wij en transformeren we met onze baanbrekende oplossing FiberX-ID bestaande telecom infrastructuren. Met deze unieke oplossing reduceren wij de CO2-emissie substantieel en dragen we actief bij aan een circulaire economie door aanwezige materialen, grondstoffen en hulpstoffen terug te winnen of te hergebruiken. Daarmee vermijden wij de CO2-uitstoot door afvalverwerking. Wij conformeren ons aan de CO2-Prestatie Ladder met als ambitie om eind 2024 samen met onze opdrachtgevers en partners volledig CO2-neutraal te werken.

Onze duurzaamheid in de praktijk

Om ons doel van volledig CO2-neutraal ondernemen per 2024 te bereiken hebben we niet alleen een duurzaamheidsstrategie geformuleerd, maar brengen we momenteel al veel maatregelen ten uitvoer in ons handelen. Enkele voorbeelden van het resultaat van onze focus op duurzaamheid zijn:

  • We elektrificeren ons werkmaterieel (graafmachines en gereedschappen) en onze eigen voertuigen en uiterlijk eind 2022 zijn deze 100% elektrisch;
  • We gebruiken in ons proces enkel milieuvriendelijke oliën;
  • We certificeren ons momenteel voor de CO2-prestatieladder, niveau 2 en streven ernaar eind 2023 niveau 3 te bereiken;
  • We voeren de dialoog met onze opdrachtgevers en businesspartners over CO2-reductie;
  • We reduceren, t.o.v. vervanging van bestaande netwerken, door de inzet van onze oplossing FiberX-ID het hergebruik en de revitalisatie van deze netwerken de CO2-uitstoot substantieel;
  • We dragen bij aan een circulaire economie door aanwezige materialen, grondstoffen en hulpstoffen uit bestaande netwerken terug te winnen en deze her te gebruiken;
  • We gebruiken 100% groene stroom en
  • We faciliteren het thuiswerken en het (video)vergaderen optimaal om het aantal verkeersbewegingen te reduceren.

Zijn we voldoende duurzaam?

Er is nog veel werk te doen om met elkaar tot een echt duurzame wereld te komen. We blijven onze duurzaamheidsstrategie dan ook ontwikkelen en laten ons graag uitdagen door onze klanten en partners. De keuzes die we maken zijn niet altijd makkelijk. Niet voor onze omgeving en niet voor onszelf. Maar wij zijn ervan overtuigd dat de toekomst duurzaam is en daarin blijven wij onze verantwoordelijkheid nemen. Voor het creëren van een betere wereld. Zodat we elke dag opnieuw stappen zetten naar duurzame oplossingen en kansen.

Meer weten over onze duurzaamheidsstrategie?