Xtra optimisation by smart transformation

Onze full service oplossingen in optimalisaties van netwerken

Vanuit onze passie voor de telecomsector omarmen wij nieuwe ideeën. Ideeën die ons inspireren om disruptieve oplossingen voor telecom infrastructuren te vinden.
Oplossingen die ingezet kunnen worden om netwerken te transformeren en te vernieuwen, waarmee letterlijk nieuwe kansen en onbeperkte mogelijkheden
ontstaan en we ons leven op aarde, en die van de aarde zelf, nog mooier kunnen maken.

Met ConXys een bewezen trackrecord

Met een bewezen trackrecord heeft onze zusterorganisatie ConXys een rijke historie van toegepaste oplossingen. Oplossingen die er op gericht zijn om de Total Cost of Ownership (TCO) van onze klanten, eigenaren van telecom infrastructuren, te verlagen. Het efficiënter inzetten van arbeid, het reduceren van de ruimte die ingenomen wordt en het terugdringen van het energieverbruik zijn hierbij sprekende voorbeelden.

ConXys is van oudsher sterk in core en transmissie netwerken, waarbij een optimale logistieke dienstverlening de sleutel voor succes is. Met dit succes en de focus van ConXys in ons DNA zijn wij als NextivityFiber gericht op het optimaliseren van die core en transmissie netwerken. Door de bestaande koperen verbindingen met onze baanbrekende technologie te transformeren naar toekomstbestendige fiberverbindingen.

Digitalisering essentieel in ons dagelijkse leven

Als we de afgelopen jaren één ding hebben geleerd dan is het dat digitalisering essentieel is voor ons dagelijks leven. Digitalisering is cruciaal voor het onderwijs, op ons werk (zowel thuis als op kantoor) en niet in de laatste plaats in de zorg. Het fundament onder de digitalisering is de digitale infrastructuur in de wereld. Om continu te blijven inspelen op de veranderende behoeften is transformatie van deze digitale infrastructuur noodzakelijk.

Wij optimaliseren je assets

Met FiberX-ID bieden wij een oplossing die het mogelijk maakt om jouw Hybrid Fiber Coaxial (HFC) netwerk te optimaliseren, zodat je als eigenaar van het netwerk weer kunt inspelen op het verder verhogen van de capaciteitsbehoefte en de kwaliteitsbeleving voor je eindklanten. Consument of B2B-klant, iedereen werkt graag met de laatste technologieën die voor meer data, stabiliteit en kwaliteit zorgen.

FiberX-ID maakt het mogelijk om de bestaande koperen kern letterlijk te vervangen voor glasvezel, zonder het bestaande telecom tracé volledig open te hoeven graven. Met deze baanbrekende technologie zijn wij in staat om met veel voordelen je bestaande HFC-netwerk te upgraden en daarmee te voorzien van de laatste technologieën. En bij veel minder graafwerkzaamheden wordt tevens de doorlooptijd, de benodigde capaciteit en de overlast voor omwonenden en betrokken instanties sterk verlaagd. Minder graafbewegingen betekent ook minder CO2-uitstoot en een verlaging van het risico op graafschades. Tevens beperkt het de bijbehorende administratieve last ten aanzien van het aanvragen van vergunningen. Dit zorgt ervoor dat legeskosten beheersbaar worden.

Met FiberX-ID verloopt het omzetten van coax naar fiber niet alleen sneller en voordeliger, maar ook CO2-bewuster. Bovenal zorgen wij met het optimaliseren dat wij de bestaande levensduur van je huidige assets verlengen en mogelijk precariobelastingen voorkomen.

Meer informatie over het optimaliseren van je huidig assets

Onze full service aanpak

Wij optimaliseren altijd met een full service aanpak. Dit houdt in dat wij het gehele traject voor je overzien en oppakken. Onze specialisten verzorgen dit samen met onze partners, waarbij wij vanuit NextivityFiber uitbesteed het werk coördineren. We overzien de gehele keten en weten wat er speelt.

We starten, van de eerste intake tot het doen van een site survey, met het maken van het ontwerp van de voor jouw gewenste eindsituatie van het netwerk. Daarna verzorgen we de volledige voorbereiding en betrekken specialistische partners daar waar nodig. Met een goede voorbereiding verzamelen we alle informatie voor een efficiënte transformatie met een zo kort mogelijke onderbreking. Vervolgens transformeren wij je netwerk van coax naar fiber. In plaats van traditioneel graven over de gehele lengte zetten wij in op slim transformeren met minder meters aan graafwerkzaamheden. Vanuit NextivityFiber coördineren wij alle werkzaamheden en houden we zicht op het proces en het resultaat. Het proces én het eindresultaat blijven wij ook na oplevering volgen, zodat jouw netwerk het optimale eindresultaat bereikt. Wij zijn 24/7 beschikbaar bij calamiteiten en altijd bereikbaar voor vragen omtrent ons proces. Ook kunnen wij, indien gewenst, alles verzorgen rondom de as built-registraties in de registratiesystemen.

Meer informatie over onze full service-aanpak

Meer weten over onze oplossingen voor het optimaliseren van je netwerk of over onze full service aanpak?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.